Underfiningen

4,95

Underfiningen

A4 POSTER, drukt op lúks papier mei in matte útstrieling
Sammelje ûnderfiningen (gjin foarwerpen)
Vertaling: Verzamel ervaringen (geen voorwerpen)


 

Underfiningen binne de mominten yn dyn libben dy’t dy riker meitsje. Se soargje derfoar datst dy’sels tsjin komst en leare dy nei dy’sels te sjen fanút in situaasje. Hoe reagearje ik? Wat seit dat oer mei? Kloppet dat mei myn gefoel? Troch te dwaan, komst der efter wat dy makket wa’st bist.

SKU: P07 Categorie: Tags: , ,