Moetsje

Moetsje

Moetsje
A6, 300 grams mat papier

Wês de persoan dy’tsto moetsje wolst
Vertaling: De mensen die zomaar binnen lopen, zonder te vragen er altijd voor je zijn

1,55

Aantal: